Update lịch tập mới tuần từ 18/2 đến 23/2/2019 của 2 cơ sở Long Biên Và Gia Lâm

Update lịch tập mới tuần từ 18/2 đến 23/2/2019 của 2 cơ sở Long Biên Và Gia Lâm